musicaantiqualatina
» » ܘܠܬܪ ܐܙܝܙ = Walter Aziz - ܡܠܬ ܐܬܘܼܪܝܬܵܐ = Assyrian Nation

ܘܠܬܪ ܐܙܝܙ = Walter Aziz - ܡܠܬ ܐܬܘܼܪܝܬܵܐ = Assyrian Nation mp3

ܘܠܬܪ ܐܙܝܙ = Walter Aziz - ܡܠܬ ܐܬܘܼܪܝܬܵܐ = Assyrian Nation mp3
Performer: ܘܠܬܪ ܐܙܝܙ = Walter Aziz
Title: ܡܠܬ ܐܬܘܼܪܝܬܵܐ = Assyrian Nation
Released: 1980
Label: Nineveh Records
Country: US
Catalog #: NIN 100
Genre: Disco / Folk
Rating: 4.5
Votes: 102
Formats: Vinyl, LP, Album
FLAC size: 2014 mb
MP3 size: 1463 mb

Tracklist

1ܟܠܘ ܘܚܬܢܵܐ = Bride & Groom
2ܐܬܘܼܪ ܒܬ ܚܼܿܝܝܼܵܐ = Assyria Will Live
3ܬܪܬܵܐ ܒܘܼܠܒܘܼܠܐ = Two Birds
4ܫܠܡܬܵܐ = Consent
5ܠܐ ܐܵܙܼܠ݇ܬ ܫܒܼܩܬܠܝܼ = Don't Leave Me
6ܦܪܦܘܼܠܹܐ ܝܘܵܢ ܒܝܟܼܝ = I Beg You
7ܡܠܬ ܐܬܘܼܪܝܬܵܐ = Assyrian Nation
8ܚܵܐܝܹܢ = Unfaithful

Credits

  • Arranged ByNasser Cheshmazar
  • BassDoug Jenkins
  • DrumsRobert Noghli
  • GuitarCourtney Sappington
  • KeyboardsNasser Cheshmazar

Notes

A Product of Nineveh Records
111 Pine St. Suite #1310
San Francisco, Ca 94111

Album

2009 г. Walter Aziz Kha libba kheena Album: Akitu. Assyrian Walter Aziz Neo-Aramaic or simply Assyrian ܣܘܪܝܬ or ܣܘܪܬ Sūreṯ, also known as Syriac, Eastern Syriac and Neo-Syriac, is an Aramaic language within the Semitic branch of the Afro-Asiatic language family that is spoken by the Assyrian people. The various Assyrian dialects descend from Old Aramaic, the lingua franca in the later phase of the Assyrian Empire, which slowly displaced the East Semitic Akkadian language beginning around the 10th century BC. They have been further heavily influenced by. Assyrian National Library. Medianews company. Mar Zaia Assyrian Organization. Religious organisation. ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܢܗܘܐ ܣܒܝܢܟ ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܐܦ ܒܪܥܐ ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢܢ ܝܘܡܢ. ܐ ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܘܚܬܗܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝܢ ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ. ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܕܕܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. Abun dbašmayo Nethqadaš šmokh Tithe malkuthokh Nehwe sebyonokh Aykano dbašmayo oph baro Hab lan laħmo dsunqonan yowmono Wašbuq lan ħawbayn waħtohayn Aykano doph ħnan šbaqan lħayobayn Lo talan lnesyuno Elo paşo lan men bišo Meţul ddilokh hi malkutho Wħaylo wtešbuħto Lolam olmin Amin. The Assyrian calendar Assyrian Neo-Aramaic: ܣܘܪܓܕܐ ܐܬܘܪܝܐ sūrgāḏā ʾĀṯūrāyā is a solar calendar used by modern Assyrian people. The year begins with the first sight of Spring. 4750 BC was set as its first year in the 1950s, based on a series of articles published in the Assyrian nationalist magazine Gilgamesh the first came in 1952 and written by Nimrod Simono and dealt with the Akitu festival, then an article by Jean Alkhas in 1955 April, issue 34 fixed the year 4750 BC as the starting. Assyrian Anthem - ܪܘܡܪܡܐ Roomrama Spanish translation. Artist: National Anthems & Patriotic Songs. Song: Assyrian Anthem - ܪܘܡܪܡܐ Roomrama 5 translations. Translations: English, Esperanto, Spanish, Transliteration, Turkish. Proofreading requested. Aramaic Syriac ClassicalTransliteration. ܗܝ ܕܗܘܐ ܠܗ ܕܪܓܘܫܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ. ܩܐ ܐܝܩܪܐ ܕܐܒܗܬܢ. ܐܢܝ ܕܦܪܣܠܗܘܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ. ܐܢܝ ܕܡܗܘܪܝܐ ܠܗܘܢ ܐܗ ܒܪܢܫܘܬܐ. ܕܥܡܪܐ ܗܘܐ ܒܫܠܡܐ ܗܠ ܐܒܕܘܬܐ. ܕܚܝܘܗ ܥܒܪܝ ܗܘܘ ܒܪܘܚܢܝܘܬܐ. ܕܝܪܡܐ ܗܘܐ ܒܡܪܝܐ ܓܘ ܥܠܝܘܬܐ. Submitted by Enjovher on Wed, 07092016 - 02:28. Artist: Walter Aziz. Album: General Agha Petros Revisited, 2008. ܬܢܙܪܐ - ܘܐܠܬܪ ܥܙܝܙ Tanzara Tanmzara an Assyrian song by Walter Aziz. ܬܡܙܙܪܐ -ܬܢܙܪܐ- ܙܡܪܬܐ ܒܠܫܢܐ ܤܘܪܝܝܐ ܒܩܠܐ ܕܙܡܪܐ ܘܐܠܬܪ. Photo album of the Assyrian heroes in World War II. Assyrian martyrs memory, photo gallery. War Of Freedom - Walter Aziz, Jermain Tamraz. ܐܓܐ ܦܛܪܘܣ Agha Petros - Walter Aziz, Walter Aziz. ܡܠܬ ܐܬܘܪܝܬܐ Assyrian Nation - Walter Aziz, Walter Aziz. Hal - Eman - Walter Aziz. 2020 CLiGGO MUSIC. Apps & Devices. App Creator

musicaantiqualatina.it
© All right reserved. 2015-2021
Contacts | Privacy Policy | DMCA
Music albums are provided for reference only